Дижиталаар шинэлж Дижиталаар бэлэглэе

Тогтвортой хөгжил, Нийгмийн сайн сайхны төлөө


Тогтвортой хөгжил - Голомт банк

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт нь хүн төрөлхтний хувьд хамгийн тулгамдсан асуудал болоод байна.

Энэхүү асуудлуудад анхаарлаа хандуулан, зөвхөн эдийн засгийг хөгжүүлэхээс гадна Байгалийн нөөцийг үр ашигтайгаар зарцуулах, Эрүүл мэнд, Нийгмийн сайн сайханд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь Тогтвортой хөгжиж буйн илрэл юм. Сайн сайхныг санхүүжүүлэгч Голомт банк нь НҮБ-ын “Хариуцлагатай банкны зарчмууд”-д албан ёсоор нэгдэж байгаль орчин, нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь нэмэр оруулан, тогтвортой хөгжлийн бодлогыг үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна.

#Golomt #GolomtBank #Голомт #ГоломтБанк

Маркетерууд НААШАА

Реклам хийлгэх утас: 99031990

reklam.mn@gmail.com