Дижиталаар шинэлж Дижиталаар бэлэглэе

Мобиком Шинэ дугаарын урамшуулал

 

“Мобикомын дугааргүй” гэр бүлийн гишүүн, найзаа урьж шинэ дугаарын хэрэглэгч болгоод 3 сарын турш сар бүр 9GB дататай болоорой.