Дижиталаар шинэлж Дижиталаар бэлэглэе

Мобиком "Жаргалтай гэр бүл"

 

Mобикомын хэрэглэгч танд гэр бүлийн гишүүдээ бүртгүүлээд хоорондоо хязгааргүй ярьж, дундаа 5GB дата ашиглах "Жаргалтай гэр бүл" үйлчилгээг санал болгож байна.